YAZ STAJI
ISEAIA

YAZ STAJI

Girne American Universitesi Mühendislik Fakültesi
YAZ STAJI

ISEAIA

Girne American Universitesi Mühendislik Fakültesi
ISEAIA

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

ELEKTRİK & ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARI

PLC ve Mikroişlemci Laboratuvarı

PLC ve Mikroişlemci Laboratuvarı 2004 yılından beridir fakültemizde hizmet vermektedir. PLC (Programmable Logic Controller) endüstriyel otomasyon alanında yaygın olarak kullanılan modern bir kontrol elemanlarından biridir. Laboratuvarımızda Siemens S7-200 ailesinden yedi adet PLC deney seti kullanılmaktadır.

PLC teknolojik evrimi gereği aynı zamanda “Endüstriyel Bilgisayar” olarak da isimlendirilen bir eleman olup özellikle Türkiye gibi hızlı geşen ekonomilerde mevcut fabrikaların otomasyona geçirilmesinde önemli yer tutmakdadır. 2006 yılında Teknopark bünyesine taşınan PLC ve Mikroişlemci Laboratuvarı Analog giriş/çıkış modüllü Panasonic PLC deney setleri ile güçlendirilmiştir. Bu açıdan Laboratuvarımız yeterlidir.

Laboratuvarda mikroişlemci olarak Feedback 8086 DATS deney setleri kıllanılmaktadır. Bu laboratuvara alınmasını önerdiğimiz cihazlar mevcut sistemlerin çevre birimleri açısından geliştirilmesine ve mikrobilgisayar tasarımına yönelik PIC deneylerinin yapılabilir kılmaya yöneliktir. Temel amaç, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri bölümlerinin uzmanlık alanlarına yönelik uygulamalı teknik ders sayısını artırmaktır.

Alınması öngörülen deney setleri ile sağlanması hedeflenenler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Halehazırda kullanılmakta olan temel 8086 DATS (mikroişlemci,  bellek ve giriş/çıkış birimleri) deney setine ek olarak bu sete bağlanarak gerçek ve çalışır sistemler tasarlama  olanağı yaratmak ve böylece öğrencilerimizin tasarım becerilerini geliştirmek;

Teknik seçmeli ders olarak PIC ile mikrobilgisayar tasarımı dersleri açarak, hem elektrik hem de bilgisayar mühendisliği öğrencilerimize bu konuda uzmanlaşma olanaklarını artırmaktır.

Elektrik Makineleri Laboratuvarı 

Elektrik Makineleri Laboratuvarı, 2006 yılında Teknopark binası ile hizmete giren bir laboratuvardır. Burada Elektrik Mühendisliğinin en temel konuları olan güç ve elektrik makinaları ile ilgili deneyler yapılmaktadır. Ayrıca, güneş enerjisi ile ilgili bir deney seti mevcuttur. Bu tür dersler özellikle Türkiye’deki Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından verilen bazı yetki belgelerinin önkoşulu olarak gündeme getirilmektedir.

Elektrik  Makineleri Laboratuvarı, lisansüstü araştırma amacı ile de kullanılmaktadır. Özellikle aktif ve reaktif güç ölçülmesi ile ilgili, öğretim üyelerimiz tarafından geliştirilmekte olan yeni teknikler üzerinde çalışılmaktadır

Teknopark binasının açılışından itibaren kullanılmakta olan Elektrik Makineleri Laboratuvarında yapılabilecek deneylerin çeşitliliğini artırmak amacı ile yeni deney setlerinin alınması önerilmiştir. Böylece halen yapılmakta olan temel motor deneyleri yanında,

Elektromagnetik indüksiyon prensibinin anlaşılması
Elektrik motorlarını elektronik kontrolüne ilişkin tasarım deneyimi kazanılması;
Güç sistemlerinin tasarım deneyimlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Elektrik Laboratuvarı

Elektronik Laboratuvarı, Teknopark bünyesinde öğrencilerin en yoğun olarak yararlandıkları laboratuvardır. Elektronik Laboratuvarından başlıca üç değişik amaçla yararlanılmaktadır:

2. sınıfta temel elektrik/elektronik (ENG201 ve ENG202)  derslerinin uygulaması olarak bütün  mühendislik (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği) öğrencileri tarafından  kullanılmaktadır.
2. Sınıfta bilgisayar donanımının temeli olan Mantık Devreleri Tasarımı (ENG205) ve Sayısal Tasarım (ENG206) derslerinin uygulamaları amacı ile Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından  kullanılmaktadır.
Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin üçüncü sınıfındaki mesleki uygulamalarının yapıldığı ; ayrıca dördüncü sınıftaki uygulamalı derslerin bir kısmı elektronik laboratuvarında yürütülmektedir.

Elektronik Laboratuvarı altyapısı 2006 yılında yenilenmiştir. Ancak fakültemizdeki öğrenci sayısı dikkate alındığında, özellikle öğrencilerimizin proje çalışmaları ve ders saatleri dışında laboratuvarda çalışma olanakları oldukça sınırlı kalmaktadır. Dolayısı ile laboratuvar kapasitesinin artırılması böylece,

Özellikle Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümü öğrencilerine yönelik 3. ve 4. yıldaki uygulamaların çeşitlendirilmesi;
Mühendislik öğrencilerinin temel elektronik uygulama alanınlarını geliştirmek, ders dışı laboratuvar çalışmalarını teşvik etmek;
Fakülte bünyesinde uygulamalı proje çalışmalarını geliştirerek, öğrencilerin derslerde öğrendiği teorik bilgilerin daha da pekiştirilmesi planlanmaktadır.

Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı  

Bu laboratuvarımızda Analog haberleşme deney setleri ile AM, FM, ASK, PSK, FSK deneyleri yapılır. Bunun yanında Microdalga eğitim setleri ile temel microdalga kavramlarına ilişkin deneyler yapılıyor. Aynı zamanda bu laboratuvarımızda Blouetooth deney setlerimiz de mevcuttur. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencilerimiz bu laboratuvarda her türlü deneylerini ve projelerini yapabilmektedirler.