INTERNSHIP
ISEAIA

INTERNSHIP

Girne American University Faculty of Engineering
INTERNSHIP

ISEAIA

Girne American University Faculty of Engineering
ISEAIA

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinden Poster Sunum Etkinliği

Tarih: 04/12/2012
Mühendislik Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinin ”Nanotechnology“ ve ”Science, Technology and Society“ dersleri dönem sonu ödevleri kapsamında gerçekleştirdikleri poster sunumları, Mühendislik Fakültesi Teknopark binası giriş holünde sergilendi. Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa E. Özser danışmanlığında gerçekleştirilen çalışma 26 posterden oluştu. Posterlerde nanobilim, nanoteknolojik uygulamalar, sağlık, çevre, enerji teknoloji ve toplum, gibi konular ele alınarak incelendi. Sunum çerçevesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Zafer Ağdelen, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Bursu T. Ersöz, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Dimililer ve Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Haydar’dan oluşan jüri ”En iyi poster“ ve ”En iyi tasarım“ ödüllerini hak eden posterleri seçti Nanotechnology başlığında ”En iyi poster“ ödülünü Nazmi Tuncel’in ”Nano Ethics“, ”En iyi tasarım“ ödülünü de Nadir Tığ’ın ”Nanotechnology in Health“ başlıklı posterleri kazandı. Science ,Technology and Society başlığında ise ”En iyi poster“ ödülünü Ender Özturan ve Ahmed B. Polat’ın hazırladıkları ”Energy Efficiency“ başlıklı posteri alırken ”En iyi tasarım“ ödülünü de Çağatay Akten’in ”Growing Population and Health Issues“ başlıklı posteri ile Aycan Kurin’in hazrladığı ”Fossil Fuels and Society“ başlıklı posteri paylaştı.