INTERNSHIP
ISEAIA

INTERNSHIP

Girne American University Faculty of Engineering
INTERNSHIP

ISEAIA

Girne American University Faculty of Engineering
ISEAIA

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

İLERİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNE 5 YENİ LABORATUVAR

Tarih: 08/12/2013
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2011-2012 akademik yılında Mühendislik eğitiminde dünya standartlarını yakalama misyonu ve mühendislik araştırmaları çekim merkezi yaratma vizyonu ile GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus Techno-Park bünyesinde eğitimlerini sürdüren Mühendislik Fakültesi yeni mevcut eğitim ve araştırma laboratuvarlarını bilimsel üretimin ve eğitimin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşımak amacıyla geliştirilen ve yeni kurulan laboratuvarlar ile ilgili Girne Amerikan Üniversitesi’den yapılan açıklamada yükseköğretimde 27. yılında da GAÜ’nün akademik bölümlerin teknik donanım ve alt yapısını geliştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceği vurgulandı.

Mühendislik Disiplinlerine 5 Yeni Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşıma amacıyla eğitimin hizmetine sunulacak laboratuvarların kurulma sürecinin tamamlandığının belirtildiği açıklamada Fizik, Kimya, Yazılım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme, Internet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme, Bilgisayar Bütünleşik Üretim ile Alternatif Enerji laboratuvarlarının kurulma sürecinin tamamlandığı vurgulandı.

8 Laboratuvarın Altyapı ve Teknolojik Özellikleri Geliştirildi

Bilgisayar, Elektronik, Ergonomi ve İş Etüdü, PLC ve Mikroişlemci, Elektrik Makineleri, Mekatronik, Yazılım Geliştirme ile Haberleşme ve Mikrodalga laboratuvarlarının altyapı ve teknolojik özelliklerinin geliştirilerek bilimsel bilgi üretimi ve eğitime devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus Techno-Park bünyesindeki eğitim laboratuarları ile ileri Mühendislik eğitimlerinin ve bilimlerinin merkezi olduğu ifade edildi.

“Alternatif Enerji Laboratuvarı Çevreye Dost Sürdürülebilir Enerji Üretmeye Başladı”

Ayrıca konuyla ilgili yapılan açıklamada Alternatif enerji Laboratuvarının çalışmalarına başladığı ifade edilerek alternatif ve çevreye dost sürdürülebilir enerjinin önemine işaret edildi. Alternatif Enerji Laboratuvarı bünyesinde alternatif enerji üretimi ve çevreye dost sürdürülebilir enerji yöntemleri ile ilgili projelerin sonuçlarının alınmaya başlandığının vurgulandığı açıklamada sürdürülebilir çevre ve doğa için alternatif enerji sistemlerinin önemine dikkat çekildi. Çevre ile barışık çevreyi yoketmeden koruyarak uygulanan alternatif enerji yöntemlerinin GAÜ laboratuvarlarında geliştirileceğinin de ifade edildiği açıklamada Alternatif Enerji Laboratuvarının GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampüse kurulan rüzgar ve güneş enerji teknolojileri ile çevreyi koruyacak alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmeye başlandığı vurgulandı .

Çevreye zarar veren enerji üretimlerinin yerini küresel dünyada alternatif enerji sistemleri almaya başladığına da dikkat çekilen açıklamada yapılan çalışmalar ile öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulama şansı yakaladığı da belirtilerek çevreye saygılı ve çevreyi koruyan mühendis adaylarının yetiştirilmesini GAÜ’nün misyon olarak belirlediğinin altı çizildi.

TechnoPark Alternatif Enerji Laboratuarının hedefleri arasında çevreyi yok etmeden enerji üretecek yöntemlerin özelde Girne genelde ada genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve rüzgar ile güneş enerji teknolojileri ile üretilen enerjilerin verimliliğini artıracak projeleri hayata geçirmek olduğunun da vurgulandığı açıklamada GAÜ karpaz yaşam kampüsünde de uygulanacak sistemin ve doğa ile çevreyi koruyan alternatif enerji yöntemlerinin önemine dikkat çekildi.