INTERNSHIP
ISEAIA

INTERNSHIP

Girne American University Faculty of Engineering
INTERNSHIP

ISEAIA

Girne American University Faculty of Engineering
ISEAIA

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

ALTERNATİF ENERJİ LABORATUVARI PROJE ÜRETİMLERİNE BAŞLIYOR

Tarih: 08/12/2013
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 25. yılını geride bıraktığı 2010-2011 akademik yılında Mühendislik eğitiminde dünya standartlarını yakalayacak atılımlarını sürdürüyor. GAÜ’den yapılan açıklamada GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus Techno-Park bünyesinde eğitimlerini sürdüren Mühendislik Fakültesi mevcut eğitim laboratuvarlarını geliştirirken yeni laboratuvarları da bilimsel üretimin ve eğitimin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşımak amacıyla geliştirilen ve yeni kurulan laboratuvarlar ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada yükseköğretimde 26. yılında da GAÜ’nün akademik bölümlerin teknik donanım ve alt yapısını geliştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceği vurgulandı.

“5 Yeni Laboratuvar Hizmete Girdi”

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşıma amacıyla eğitimin hizmetine sunulan laboratuvarların kurulma sürecinin tamamlandığının belirtildiği açıklamada Fizik, Kimya, Yazılım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme, Internet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme ile Alternatif Enerji laboratuvarlarının eğitim vermeye ve üretim yapmaya başladığı vurgulandı. Bilgisayar Bütünleşik Üretim laboratuarının ise önümüzdeki akademik dönem içerisinde kurulacağının da belirtildiği açıklamada Techno-Park bünyesinde bulunan Bilgisayar, Elektronik, Ergonomi ve İş Etüdü, PLC ve Mikroişlemci, Elektrik Makineleri, Mekatronik, Yazılım Geliştirme ile Haberleşme ve Mikrodalga laboratuvarlarının altyapı ve teknolojik özelliklerinin geliştirilerek bilimsel bilgi üretimi ve eğitime devam ettiğinin altı çizildi.

“Alternatif Enerji Laboratuvarı Çevreye Dost Sürdürülebilir Enerji Üretecek”

Alternatif ve çevreye dost sürdürülebilir enerjinin önemine işaret edilen açıklamada Alternatif Enerji Laboratuvarı bünyesinde alternatif enerji üretimi ve çevreye dost sürdürülebilir enerji yöntemleri ile ilgili projelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği vurgulanarak sürdürülebilir çevre ve doğa için alternatif enerji sistemlerinin öneminme dikkat çekildi. Çevre ile barışık çevreyi yoketmeden koruyarak ugulanan alternatif enerji yöntemlerinin GAÜ laboratuvarlarında geliştirileceğinin de ifade edildiği açıklamada Alternatif Enerji Laboratuvarının üretimlerinin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.