INTERNSHIP
ISEAIA

INTERNSHIP

Girne American University Faculty of Engineering
INTERNSHIP

ISEAIA

Girne American University Faculty of Engineering
ISEAIA

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

HEDEF DÜNYA STANDARTLARINDA MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Tarih: 08/12/2013
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 25. yılını geride bıraktığı 2010-2011 akademik yılında Mühendislik eğitiminde dünya standartlarını yakalayacak atılımlarını sürdürüyor. GAÜ’den yapılan açıklamada GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus Techno-Park bünyesinde eğitimlerini sürdüren Mühendislik Fakültesi mevcut eğitim laboratuvarlarını geliştirirken yeni laboratuvarları da bilimsel üretimin ve eğitimin hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşımak amacıyla geliştirilen ve yani kurulan laboratuvarlar ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada yükseköğretimde 26. yılında da GAÜ’nün akademik bölümlerin teknik donanım ve alt yapısını geliştirecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceği vurgulandı.

“Mühendislik Eğitimi İle İlgili 5 Yeni Laboratuvarın Kurulma Süreci Tamamlandı”

Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verme ve öğrenci gelişimini en üst düzeye taşıma amacıyla eğitimin hizmetine sunulacak laboratuvarların kurulma sürecinin tamamlandığının belirtildiği açıklamada Fizik, Kimya, Yazılım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme, Internet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme ile Alternatif Enerji laboratuvarlarının kurulma sürecinin tamamlandığı vurgulandı. Bilgisayar Bütünleşik Üretim laboratuarının ise önümüzdeki akademik dönem içerisinde kurulacağının da belirtildiği açıklamada Techno-Park bünyesinde bulunan diğer laboratuvarların da geliştirildiği belirtildi.

“8 Laboratuvarın Altyapı ve Teknolojik Özellikleri Geliştirildi”

Bilgisayar, Elektronik, Ergonomi ve İş Etüdü, PLC ve Mikroişlemci, Elektrik Makineleri, Mekatronik, Yazılım Geliştirme ile Haberleşme ve Mikrodalga laboratuvarlarının altyapı ve teknolojik özelliklerinin geliştirilerek bilimsel bilgi üretimi ve eğitime devam ettiğinin altının çizildiği açıklamada GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus Techno-Park bünyesindeki eğitim laboratuarları ile ileri Mühendislik eğitimlerinin ve bilimlerinin merkezi olduğu ifade edildi.

“AR-GE Çalışmaları ile İlgili Meslek Kuruluşları ve Özel İşletmelerin Hizmetine de Sunulacak”

Techno-Park bünyesinde Mühendislik eğitiminde kullanılan 13 laboratuvar ile kurulacak olan 1 laboratuvarın bilimsel üretimler yanında bilimsel bilgi birikimini topluma yaymak amacıyla ilgili meslek kuruluşları ve özel işletmelerin çeşitli araştırmaları ve AR-GE çalışmaları için kullanılacağının da altının çizildiği açıklamada laboratuvarların altyapı ve kullanım amaçlarına yönelik bilmsel bilgi üretimleri ile KKTC’de ilk olduğu ve çeşitli alanların gelişimine katkı yapacak önemli bilimsel çalışmaları ortaya koyacağı vurgulandı.