INTERNSHIP
ISEAIA

INTERNSHIP

Girne American University Faculty of Engineering
INTERNSHIP

ISEAIA

Girne American University Faculty of Engineering
ISEAIA

Close
Sign In
Sign in to GAU Network.
Don't have a account? Register Now !
Sign In To :  
Username : Forgot Username?
Password : Forgot Password?
Not a member yet? Register now!
Forgot Username : GAU Web Mail  
Name Surname :
E-Mail Address :
Register To : GAU Web Mail  
E-Mail Address :
Name Surname :
Register To : GAU Student Mail  
Student Number :
E-Mail Address :
Register To : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Username for : Student Information System  
E-Mail Address :
Name Surname :
Password for : Student Information System  
E-Mail Address :
Student Number :
Username for : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :
Register to : GAU Library  
E-Mail Address :
Student Number :

GAU Mühendislik Fakültesinden Enerji Sorununa Alternatif Çözüm

Tarih: 08/12/2013
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mühendislik eğitiminde dünya standartlarında eğitim verecek TechnoPark bünyesindeki mevcut eğitim laboratuvarlarını geliştirirken yeni laboratuvarları da bilimsel üretimin ve eğitimin hizmetine sundu.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampus bünyesinde mühendislik disiplinleri merkezi TechnoPark bünyesinde bilimsel çalışma ve üretimlere başlayan Alternatif Enerji Laboratuarı enerji sorununa alternatif çözümler sunacak projelerin deneme sürecini tamamlayarak hayata geçirmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yard.Doç.Dr. Kamil Dimililer ve Alternatif Enerji Laboratuarı sorumlusu ve proje koordinatörü Prof.Dr. Adalet Abiyev, TechnoPark teknolojik altyapısı ile rüzgar ve güneş enerji teknolojileri kullanılarak elde edilen alternatif enerji ve elektrik ile TechnoPark Mühendislik Disiplinleri Merkezinin kendine yetecek elektriği üretmeye başladığını ifade ettiler.

“Çevreye Dost Alternatif Enerji Çözümleri Karpaz Yaşam Kampüsünde Uygulanacak”

Alternatif ve çevreye dost sürdürülebilir enerjinin önemine işaret edilen açıklamada Alternatif Enerji Laboratuvarı bünyesinde alternatif enerji üretimi ve çevreye dost sürdürülebilir enerji yöntemleri ile ilgili projelerin sonuçlarının alınmaya başlandığı vurgulanarak sürdürülebilir çevre ve doğa için alternatif enerji sistemlerinin önemine dikkat çekildi. Çevre ile barışık çevreyi yok etmeden koruyarak uygulanan alternatif enerji yöntemlerinin GAÜ laboratuvarlarında geliştirileceğinin de ifade edildiği açıklamada Alternatif Enerji Laboratuvarının GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Karmi Kampüse kurulan rüzgar ve güneş enerji teknolojileri ile çevreyi koruyacak alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmeye başlandığı vurgulandı .

Çevreye zarar veren enerji üretimlerinin yerini küresel dünyada alternatif enerji sistemleri almaya başladığına da dikkat çekilen açıklamada yapılan çalışmaların Karpaz Yaşam kampüsünde de uygulanacağı belirtilerek çevreye saygılı ve çevreyi koruyan mühendis adaylarının yetiştirilmesini GAÜ’nün misyon olarak belirlediğinin altı çizildi.

TechnoPark Alternatif Enerji Laboratuarının hedefleri arasında çevreyi yok etmeden enerji üretecek yöntemlerin özelde Girne genelde ada genelinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak ve rüzgar ile güneş enerji teknolojileri ile üretilen enerjilerin verimliliğini artıracak projeleri hayata geçirmek olduğunun da vurgulandığı açıklamada günümüzde doğa ve çevreyi koruyan alternatif enerji yöntemlerinin önemine dikkat çekildi.