YAZ STAJI
ISEAIA

YAZ STAJI

Girne American Universitesi Mühendislik Fakültesi
YAZ STAJI

ISEAIA

Girne American Universitesi Mühendislik Fakültesi
ISEAIA

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

GENEL MÜHENDİSLİK LABORATUVARLARI

Fizik Laboratuvarı

Temel bilimler uygulama olanakları açısından Fakültemizin  eksikleri mevcuttur. Özellikle mühendislik akreditasyon kuruluşları bu konuya özel önem vermektedir. Çünkü mühendislik eğitiminin ilk yıllarında temel bilimlere ilişkin kavramların öğrencinin birikimine yeterli ölçüde kazandırılması öğrencinin eğitimi sırasında göreceği derslerdeki başarısını artıracağı gibi, ilerideki meslek hayatına da katkıda bulunacağı bilinmektedir.

Fakültemiz bünyesinde mevcut olan fakat halen sadece bilgisayarlar ile donatılmış olan ve alt yapısı hazır olan Fizik Laboratuvarı deney setlerimiz olmadığı için etkin bir şekilde öğrenciler tarafından kullanılamamaktadır. Fizik laboratuvarı için önerilen  deney setleri sayesinde öğrencilerimizin yukarıda bahsedilen temel bilim alanlarındaki  eksikliklerin giderilmesinde ciddi bir katkı yapacaktır.

Mühendislik Fakültemizde öğrenim gören tüm öğrenciler eğitim süreleri boyunca iki adet Fizik dersi almaktadır. Birinci yılın ilk yarıyılında alınmakta olan Fizik I, mekanik; ikinci yarıyılında alınmakta olan Fizik II Elektrik konularını içermektedir.

Fizik laboratuvarına alınması önerilen deney setleri sayesinde bütün temel deneyler rotasyon yöntemi ile yaptırılabilecektir

Kimya Laboratuvarı

Genel kimya laboratuvarı, öğrencilerimize derslerinde gördükleri teorik konuların uygulamalarını yapabilecekleri, ölçme ve değerlendirme becerileri ile teori ve uygulama arasındaki kavramsal ilişkileri kavrayabilme yeteneklerini arttıracakları uygun ortamı sağlamalıdır. Bu anlamda donanımlı bir laboratuvar teorik derslerin de ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir.

Bunun yanında kimya laboratuvarları, uygun altyapı ve donanım sağlanmadığı durumlarda hem personel hem de öğrenciler için tehlike arzedebilecek potansiyele sahiptir. Bu yüzden güvenlik ile ilgili unsurlar kimya laboratuvarlarında birincil kaygı olmalıdır.

Girne Amerikan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi olarak, Kimya Laboratuvarı ile ilgili altyapı ve donanım ihtiyaçlarını belirlerken, birincil ilkemiz öğrencilerimize ve personelimize güvenli bir çalışma ortamı yaratmak ve  yeni teknolojilerle donatılmış, öğrencilerimize akademik ve ileriki çalışma hayatlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazandıracak uygulama ortamını yaratma düşüncesi olmuştur.

Mekatronik Laboratuvarı  

Günümüz teknolojisiyle donatılmış mekatronik laboratuarı, otomasyon ve robot sistemleri ile mühendislik bilimlerinde gösterilen derslerde öğrencilerin pratik yapmalarına olanak sağlamaktadır. PLC (programlanabilir mantık devreleri) deney setleri, mobil robotlar,endüstriyel robot sistemleri ile öğrenciler teoride öğrendiklerini görerek, deneyerek ve yaşayarak pekiştirmektedir

Mechatronics Laboratory equipped with today`s technology, automation and robotics systems allows engineering students to make experiments for specific engineerin courses such as robotics, simulation etc. Students are reinforcing their theoritical knowledge by making experiments usingPLC (programmable logic circuits) test sets, mobile robots and industrial robot.

Mechatronics Laboratory is equipped with PLC-controlled elevator system, PLC-controlled sensor-equipped walking tape automation, Mitsubishi industrial robot automation, PLC-controlled robot automation, sensor-controlled industrial fluid transfer system and the mechanical / pneumatic measurement training sets. Devices and parts of mechatronics laboratory are powered by German Robot Brand; FESTO.

Alternatif Enerji Laboratuvarı 

Teknopark binası bünyesinde tasarlanan, ancak yeterince donatılmamış bir laboratuvarımızdır. Bulunduğumuz coğrafya açısından özellikle güneş enerjisi geleceğe yönelik olarak önemli bir eğitim ve araştırma alanıdır. Ayrıca rüzgar enerjisi ile ilgili sistemler de önemli bir araştırma alanıdır. Laboratuvarın amaçlarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1. Lisans öğrencilerimize,  alternatif enerji sistemlerinin genel prensiplerini uygulamalı olarak öğretmek;

2. Lisans ve Yüksek lisans seviyesinde alternatif enerji sistemlerinin verimliliğini artırmaya yönelik cihaz tasarımı deneyimi olanaklarını artırmak;

3. Alternatif enerji sistemlerinin bilgisayar ağları ile bütünleşmesini sağlayacak ölçme/değerlendirme ve kontrol birimlerinin tasarımı  yüksek lisans/ araştırma projesi düzeyinde ele alınması;

4. İstatistiksel veri toplama ve işlenmesi hedeflenmektedir.